Uncategorized

เจาะลึกผลลัพธ์ “วิตามิน ซี” อะไรจริง อะไรหลอก

Posted on

         วิตามินซี หรือ vitamin C หรือ ascorbic acid จัดเป็นวิตามินที่ละลายน้ำได้ แต่มนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินซีเองได้ เนื่องจาก มนุษย์ไม่มีเอนไซม์ L-gulonolactone oxidase จึงจำเป็นต้องรับประทานเข้าไป แหล่งของวิตามินซีพบในพืชผัก มากกว่าเนื้อสัตว์ ผักต่าง ๆ เช่น พริกหวาน ผักคะน้า บรอกโคลี ดอกกะหล่ำ ถั่วลันเตา มะเขือเทศ มันฝรั่ง นอกจากนี้ ผักพื้นบ้านไทย เช่น ยอดสะเดา ใบปอ ผักหวาน มีปริมาณวิตามินซีสูงเช่นกัน จากปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย (DRI) พ.ศ. 2563 โดยสำนักโภชนาการ กรมอนามัย ค่าเฉลี่ยความต้องการวิตามินซีต่อวันของประชากรไทยในแต่ละช่วงอายุ ดังตาราง อายุ (ปี) ชาย หญิง 13-15 70 65 16-18 80 65 19-70+ 80 70 […]